ΗΟΜE ΕasyTools 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕλληνικάEnglisch / English
Η Efficient Solutions και τα EasyTools σας προσφέρουν την υπηρεσίαteamspace - Let's work together

5 POINT AG – creator of teamspace

5 POINT AG is your partner for groupware developments and creation of web portals to connect employees, partners and customers alike

About us

5 POINT AG is a highly experienced partner delivering a range of solutions across the IT sector. We specialize in connecting partners, customers and suppliers, automating internal processes and proceedings and efficiently administering IT systems.

Our solutions will undoubtedly accelerate your workflows and enhance the concept of cooperation within your company. From simple data transfer to individual interfaces to complex web based systems, we are able to provide a customized solution to meet your every need.

Founded in 1999, 5 POINT AG is located in Darmstadt, Germany - about 15 miles from Frankfurt International Airport. Our wide range of clients includes such global companies as BMW, DaimlerChrysler, Procter&Gamble, Philips, Škoda and SEAT.

At 5 POINT AG, we provide our clients with flexible solutions, individual solutions and highly reliable services at the most competitive prices.

To find out more about our company and exactly how we can help you, please contact us directly.


5 POINT AG

Heidelberger Str. 55-61
64285 Darmstadt
Germany

 | FAQ | | About Teamspace  | Disclaimer | Security Statement | Terms of use |

easytools.gr  |   Efficient Solutions LTD Ερμού 73, 105 55 Αθήνα , 210 3244467, 210 3244426, info @ fsolutions.gr  |