ΗΟΜE ΕasyTools 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕλληνικάEnglisch / English
Η Efficient Solutions και τα EasyTools σας προσφέρουν την υπηρεσίαteamspace - Let's work together
„With our own chat we can easily communicate within the team and also use it for our minutes when we do phone conferences.”

Chat system in teamspace

The efficient Chat function enables user friendly online communication with your colleagues in your team. Only team members can enter the chat room and the chat can then be automatically documented in the form of a protocol. The system will also automatically advise you if there are other members in teamspace available to join the chat.

Chat


Start today!

| FAQ | | About Teamspace  | Disclaimer | Security Statement | Terms of use |

easytools.gr  |   Efficient Solutions LTD Ερμού 73, 105 55 Αθήνα , 210 3244467, 210 3244426, info @ fsolutions.gr  |