ΗΟΜE ΕasyTools 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕλληνικάEnglisch / English
Η Efficient Solutions και τα EasyTools σας προσφέρουν την υπηρεσίαteamspace - Let's work together
“The discussion forum of teamspace helps us discuss topics structured and over a longer period. This is perfect,
especially for bigger groups.”

Discussion forum in teamspace

The teamspace discussion forum gives you unlimited discussions within your group. Each discussion has its own "tree" and offers members the opportunity to respond in turn to each contribution.

Further features:

Individual notification by e-mail about new contributions and discussions, archiving of discussions, preview functionality and much more.

Discussions


Start today!

| FAQ | | About Teamspace  | Disclaimer | Security Statement | Terms of use |

easytools.gr  |   Efficient Solutions LTD Ερμού 73, 105 55 Αθήνα , 210 3244467, 210 3244426, info @ fsolutions.gr  |