ΗΟΜE ΕasyTools 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕλληνικάEnglisch / English
Η Efficient Solutions και τα EasyTools σας προσφέρουν την υπηρεσίαteamspace - Let's work together
Brainstorming „It is amazing how easy it is with teamspace
to organize and do a complete brainstorming process.”

Idea evaluation, ranking and voting system

The Evaluation and Idea module systematically supports creative problem solving processes within both groups and virtual teams. It comprises the following separate phases: Problem clarification, idea finding, idea evaluation and display of the results.
Participants can operate the idea finding and evaluation functions anonymously. The team leader can then decide when a stage is complete.
Idea evaluation, ranking and voting system
Test teamspace in your own team room. After 30 days you can decide, if you would like to licence the team room.Enter the demo team witthout obligation. Just think of a name and start working.

The analysis of the evaluation process is facilitated automatically and the idea evaluation phase can also be used to conduct polls within the team. These polls can then be analyzed automatically.

The following creativity techniques are supported:

Brainstorming, visual confrontation, picture role-playing, combinatorics and simple scoring analysis.

Brainstorming and idea evaluation


Start today!

| FAQ | | About Teamspace  | Disclaimer | Security Statement | Terms of use |

easytools.gr  |   Efficient Solutions LTD Ερμού 73, 105 55 Αθήνα , 210 3244467, 210 3244426, info @ fsolutions.gr  |