ΗΟΜE ΕasyTools 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕλληνικάEnglisch / English
Η Efficient Solutions και τα EasyTools σας προσφέρουν την υπηρεσίαteamspace - Let's work together
Folder „With the Files module from teamspace I can access
all files of our team at any time. For us exchanging files
by e-mail belongs to the past!”

Online file storage and file sharing with teamspace

You can make use of unlimited files and folders and share them with your co-workers. Full text search and a variety of view options make it easy to find a document. Files and folders can be created, uploaded, altered and moved, with very little effort. An access control system securely administers the rights for reading and changing files. Reports regarding any changes can be easily sent by e-mail to inform others about changes or new files. An automatic release control will prevent the possibility of any version errors.


Further features:

Access restrictions for files being worked on, version control and labeling.

File sharing and exchangeStart today!

| FAQ | | About Teamspace  | Disclaimer | Security Statement | Terms of use |

easytools.gr  |   Efficient Solutions LTD Ερμού 73, 105 55 Αθήνα , 210 3244467, 210 3244426, info @ fsolutions.gr  |