ΗΟΜE ΕasyTools 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕλληνικάEnglisch / English
Η Efficient Solutions και τα EasyTools σας προσφέρουν την υπηρεσίαteamspace - Let's work together
„Is it nice to have a team blackboard for all the things
that are informal or do not fit into any other module.”

Online notice board and notes with teamspace

The notice board works just like a conventional physical notice board in an office. You can attach, sort and delete notes. An access control system administers the rights to read and/or change each note. Reports regarding any changes can be sent by e-mail to inform others about changes or new notes.

Further features:

Motion icons, view restrictions for notes, fast and worldwide access at any time.

Notice board and Bulletin


Start today!

| FAQ | | About Teamspace  | Disclaimer | Security Statement | Terms of use |

easytools.gr  |   Efficient Solutions LTD Ερμού 73, 105 55 Αθήνα , 210 3244467, 210 3244426, info @ fsolutions.gr  |