ΗΟΜE ΕasyTools 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕλληνικάEnglisch / English
Η Efficient Solutions και τα EasyTools σας προσφέρουν την υπηρεσίαteamspace - Let's work together
„For all users who need to keep track of the times
they work on tasks, the teamspace Time Sheets
are a very handy thing to have.”

Online time sheets and tracking system for groups

Time sheets ensure that you keep track of your working hours. Through this Time sheet function, all members are able to ‘clock in’ and specify their work hours. In addition, entries can be assigned to a specific task of the teamspace project management system. Time sheets are a powerful control tool and comprehensive and clear reports and overviews will fully inform you about both the project and work processes.


Reference:
For time recording we advise you projectfacts - the system for multi projectmanagement.
You will find more information about projectfacts under: www.projectfacts.com.

Activities


Start today!

| FAQ | | About Teamspace  | Disclaimer | Security Statement | Terms of use |

easytools.gr  |   Efficient Solutions LTD Ερμού 73, 105 55 Αθήνα , 210 3244467, 210 3244426, info @ fsolutions.gr  |