ΗΟΜE ΕasyTools 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕλληνικάEnglisch / English
Η Efficient Solutions και τα EasyTools σας προσφέρουν την υπηρεσίαteamspace - Let's work together
„We do have a lot of mobile team members.
SMS are a great way to always be on top of things,
even while you are on the road.”

Sending SMS messages online

The SMS Module of teamspace offers an easy way to send Short Messages to your team member all over the world. Writing a SMS is now as simple and fast as writing an e-Mail.

Each team gets 5 SMS per month for free. If they are spent you can buy a quota of at least 100 SMS for € 15.00.

In addition to the independet SMS module the SMS functionality has been integrated in other teamspace modules. You can send SMS messages to all your contacts that provide a mobile number just by one mouse click.


SMS


Start today!

| FAQ | | About Teamspace  | Disclaimer | Security Statement | Terms of use |

easytools.gr  |   Efficient Solutions LTD Ερμού 73, 105 55 Αθήνα , 210 3244467, 210 3244426, info @ fsolutions.gr  |